Zásady ochrany soukromí

Tento text upravuje zásady pro ochranu soukromí a podmínky pro ochranu osobních údajů produktu Gisella (tzv. „Aplikace“). Byl naposledy aktualizován a zveřejněn dne 21. ledna 2019 a může se změnit bez předchozího upozornění. Vašeho soukromí si ceníme nadevše ostatní. Zásady pro ochranu osobních údajů jsme sepsali, abyste věděli, jaké údaje shromažďujeme, jakým způsobem je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Naše společnost určí účel, pro který jsou informace shromažďovány a informace budou sloužit pouze ke splnění těchto námi specifikovaných účelů. Informace budou shromažďovány zákonným způsobem a s vědomím nebo souhlasem jednotlivce. Budeme chránit osobní údaje před neoprávněným přístupem, kopírováním, ztrátou nebo krádeží a proti nezákonnému použití nebo úpravám. Informace o našich zásadách týkajících se ukládání osobních údajů budou k dispozici všem uživatelům.

Jaká oprávnění aplikace vyžaduje?

Záznam zvuku: Aplikace potřebuje přístup k mikrofonu, aby mohla záznamenávat a ukládat hlasové nahrávky.

Přístup k fotoaparátu: Aplikace potřebuje přístup k vašemu fotoaparátu, díky němu můžete pořídit fotografie objektů.

Umístění: Aplikace potřebuje přístup k vaší poloze na základě dat GPS nebo zdrojů umístění sítě, aby mapovala objekty, které přidáte do databáze.

Fotografie, media a soubory: Aplikace potřebuje přístup k multimediím a souborům v zařízení, aby je bylo možné přípojovat k prostorovým datům a exportovat data.

Použití osobních údajů

Ujišťujeme Vás, že ochrana Vašich osobních údajů a všech dat je pro nás absolutní prioritou. Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít pouze naši zaměstnanci s přísně vymezeným oprávněním. Pravidla přidělování práv společně s právy na přístup a zpracování údajů jsou řízena pravidelně autorizovanými pokyny a postupy. V žádném případě bez Vašeho souhlasu neposkytujeme třetím stranám Vaše osobní údaje. Jedinou výjimkou je předávání údajů oprávněným orgánům v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména na základě žádosti Policie České republiky nebo soudů. Jako poskytovatel jsme také oprávněni přerušit Vaši službu a přístup k Vašim datům v případě, že vystavíme sami sebe, naše zaměstnance nebo jiné osoby nebezpečí trestní odpovědnosti nebo pokud nesledujete Vaše závazky vůči naší společnosti v dohodnutém čase. Tato opatření se však používají pouze v extrémních případech a mají za cíl omezit možné negativní dopady vyplývající z nelegitimního provozování služby.

Bezpečnost informací a upřesnění

Chceme chránit Vaše osobní údaje a data uložená v našich systémech v souladu s osvědčenými metodami zásad o ochraně informací. Neustále zlepšujeme bezpečnost a provádíme nejmodernější technická, fyzická a administrativní ochranná opatření, která pomáhají chránit Vaše osobní údaje, data a shromažďované informace před neoprávněným použitím.